ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tu
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
My name is tu poe
รูปภาพ
: