ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jong(จ๋ง)
อายุ
:
568 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ร่วมรับใช้เพื่อพระเจ้า
รูปภาพ
: