ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
B
อายุ
:
571 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
jesus love you
รูปภาพ
: