ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๋อง
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
อย่ากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
รูปภาพ
: