ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นกเล็ก
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
love God..."My Dear"
รูปภาพ
: