ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tukta
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
3130400157121
รูปภาพ
: