ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊กตา
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนแล้วค่ะ
รูปภาพ
: