ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ying
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
รูปภาพ
: