ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เกด
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
ง่ายๆๆๆ สบายๆๆ
รูปภาพ
: