ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพลิน
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
บนเส้นทางแห่งการรับใช้พระเจ้า
รูปภาพ
: