ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สิ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
รักในพระคริสต์
รูปภาพ
: