ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: