ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เฟย
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีคร้าบ เรารักพระเจ้ามาก
รูปภาพ
: