ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จิ๊ดจิ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
hellomy names is jid jii live at Kanchanaburii am chirstianGod bless you
รูปภาพ
: