ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กอล์ฟ
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
DO YOU LOVE ME? ////// JESUS SAY..............
รูปภาพ
: