ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kaek
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
รูปภาพ
: