ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนนเจ้า
อายุ
:
574 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเจ้า...ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเน้อเจ้า.
รูปภาพ
: