ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มายด์
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รัก..... ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่าง
รูปภาพ
: