ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จั่น
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: