ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Oum-Im
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi! I'm Oum-Im.Nice you meet you.
รูปภาพ
: