ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จูน
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นทหารของพระเจ้า
รูปภาพ
: