ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไหม
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
nice 2 mez u
รูปภาพ
: