ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nong
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
LOVE NEVER FAILS
รูปภาพ
: