ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอน
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุพรรณบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
เพราะทรงเป็นพระเจ้า
รูปภาพ
: