ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไข่มด
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I Love GOD
รูปภาพ
: