ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แยม
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับ
รูปภาพ
: