ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nammoey
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
น้ำเหมย *น่าน* จร้า
รูปภาพ
: