ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
god loves you
รูปภาพ
: