ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
fang
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
I love you
รูปภาพ
: