ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ ฝากด้วยค่ะ
รูปภาพ
: