ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคะยินดีที่รู้จักพี่น้องที่รักของพระเจ้าทุกคน
รูปภาพ
: