ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pui
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
now i believe
รูปภาพ
: