ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แบ็งค์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมชื่อแบ็งครับ
รูปภาพ
: