ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊ก
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีคับป๋ม...
รูปภาพ
: