ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๋
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพื่อนช่วยเพื่อน
รูปภาพ
: