ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปีใหม่
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Mai I belong to Jesus
รูปภาพ
: