ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หญิง
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
หาพระองค์
รูปภาพ
: