ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตั้ม
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนครับ
รูปภาพ
: