ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เนท
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อเนทครับอยู่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมครับ
รูปภาพ
: