ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ti
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสตเตียนใหม่ ณ๊
รูปภาพ
: