ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ake
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
เพราะเรามีพระเจ้าเดียว
รูปภาพ
: