ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ake
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ที่ปรึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพราะเรามีพระเจ้าเดียว
รูปภาพ
: