ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๋
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
อยากเป็นเพื่อนคะ
รูปภาพ
: