ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สันติสุข
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพือนเป็นคริสเตียนเยอะๆ
รูปภาพ
: