ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยิ้ม
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยิ้มค่า รีกพระเจ้านะคะ
รูปภาพ
: