ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lom
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดดี เพื่อนๆ ทุกคน
รูปภาพ
: