ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ลูกโป่ง
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
น้องลูกโป่ง
รูปภาพ
: