ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ้
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Love GOD and JESUS
รูปภาพ
: