ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบิร์ด
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักเรา
รูปภาพ
: