ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lom
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
มีดีที่ใจ ในทางพระเจ้า
รูปภาพ
: